All tagged spotify

Å stupe kråke

I dagens episode snakker blir vi quizzet på hvor lenge man må høre for å gjennomgå alle sangene på Spotify. I tillegg åpenbarer vi en helt ny spalte, der lyttere kan bidra med sine spørsmål. Først ut, er spørsmål om "å slå kolbøtte" eller "å stupe kråke".